DA VINCI CONCEPT

Eshte nje kompani e angazhuar ne sektore te ndryshem si Intermediazone, konsulence per sektore te ndryshem import-eksport dhe amballazhime per sektoret ushqimore e industrial. Da VINCI CONCEPT SH.P.K  ka ne Itali  studio projektimi dhe teknike, ka disa linja shperndarje ne Ballkan si Linja Heliosa & Helios IRK te cilat keshillohen si zgjidhje per ngrihjen e ambienteve te jashtme, restorante, bare, fabrika etj.